Om Fonna Contracting

Sunnhordland og Hardanger huser en rekke bedrifter som på ulike måter er leverandører til oljeindustrien. Blant annet har NLI Odda AS lenge vært en foretrukket leverandør av moduler til brønnventiler, og ble i 2008 kåret til «Årets underleverandør» av FMC Technologies.

Fonna Contracting er en sammenslutning av 9 bedrifter med solid erfaring fra ulike deler av verdikjeden innen olje- og gassindustrien. Vi samarbeider for å utføre tunge total- og deloppgaver innen mottak, demontering, montering, større strukturarbeid, overflate- behandling av struktur og befraktning, kort sagt: sammensatte oppdrag innen vedlikeholdsmarkedet for olje og gass, topside som subsea.

Bedriftene våre samarbeider om rekruttering og markedsføring, og også når det gjelder kommunikasjonsplattform og den til enhver tid mest formålstjenlige programvaren.

Ved å velge Fonna Contracting velger du en trygg, effektiv, fleksibel og sterk samarbeidspartner. Vi tar hånd om de store leveransene på en konkurransedyktig måte – og leverer med topp kvalitet.

Har du spørsmål om Fonna Contracting?
Kontakt:
Egil Hamarsland, Jondal Stål
Tlf. 95 70 77 21
egil@jondalstaal.no