Medlemar‎ > ‎

HMR

Logo HMR

HMR Husnes tilbyr produkt, løsninger og tjenester til industrielle kunder innen mekanisk virksomhet.

HMR Husnes bidrar med kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og løser sine kunders unike operasjonelle, økonomiske og miljømessige behov.

Verkstedtjenester

HMR Husnes har et velutstyrt produksjonsanlegg og gjennomfører et bredt spekter av oppgaver. Verkstedet er utstyrt med en rekke maskiner for små toleranser i skjæring, knekking, valsing, forming, montering og sveising. Det innendørs malingsanlegget kan håndtere ulike overflatebehandlingsbehov gjennom hele året.

Blant de ulike produktene finner vi:
  • Stål- og aluminiumstrukturer
  • Komplette stålinstallasjoner
  • Skipsutstyr
  • Bru sadler, forankringssystemer
  • Div. rørarbeid, kabelgater, pumper
  • Kjølevannsanlegg i kraftstasjoner
  • Damluker, varegrinder, grindrenskere

Montasje og revisjontjenester

I tillegg til verkstedtjenester, tilbyr HMR Husnes montasje, vedlikehold og revisjonstjenester.
HMR Husnes utnytter fleksibel kapasitet på tvers av andre HMR-selskaper og gjennomfører større revisjonsstanser. HMR har erfaring med tidskritiske prosjekt hvor revisjon er utført under stans av hele eller deler av anlegget.


Heimeside HMS Husnes AS

53 48 21 00

hmr@hmr.no