Medlemar‎ > ‎

Zenit Engineering AS

Logo Zenit Enineering AS

Våre 11 tilsette har solid teknisk og industriell erfaring. Vi tek på oss både kortsiktige og langsiktige oppdrag. Vi kan vera lokalisert ute hos kunden, eller jobba frå kontoret vårt.

Leverandør av konsulenttenester med kvalifisert ingeniørkompetanse innan maskin, røyr, prosjektkontroll og teknisk teikning.

Vi har lang og variert erfaring frå skipsverft, livbåtindustri, skipsutstyrs-industri, offshore, mekanisk industri, og smelte-verksindustrien. Våre tilsette arbeider sjølvstendig og er kreative problemløysarar innan sine fag.


Heimeside Zenit Engineering AS

40 03 12 50

post@zenit.no